Objave v kategoriji 'nostalgija'

Strokovni listi ljudske milice/1953

1 komentar 13.08.2011 Krajnc B.

V naši službi se vse vestno shranjuje.  No, vse v skladu z navodili, pravilniki, usmeritvami…v glavnem arhivira ali kot so vrli slavisti tole spremenili v – vstavlja in hrani v zbirki dokumentarnega gradiva.

Tako se tudi pripeti, da se shrani tudi kakšna zadeva, katereje najverjetneje ne bi bilo potrebno, še sploh pa za toliko časa (npr. za več kot  50 let). Kljub temu te ostanejo na kakšni polici in ne služijo svojemu namenu, nihče pa niti ne ve, kaj je v njih zapisano.

Pa vendar je takšna praksa zelo koristna, kar se je pokazalo, ko sem v eni od pisarn, kot podstavek ventilatorju opazil skladovnico knjig, katere navzven ne dajejo videza, da bi lahko bila njihova vsebina še kako zanimiva še posebej če jo primerjaš z aktualnim stanjem v deželi.

V tej skladovnici so bile zbirke Strokovnih listov ljudske milice (LM v nadaljevanju) od leta 1953 naprej. Kot sem ob prebiranju prve zbirke ugotovil, so že leta 1953, vsak mesec izdajali nekakšen bilten – Strokovni list ljudske milice, katere so na koncu vsakega leta združili ter izdali zbirko vseh dvanajstih, v tekočem letu izdanih biltenov.

Neugledna zunanjost z zanimivo vsebino, Strokovni listi LM

V njih za dandanašnji čas zapisana  milo rečeno čudaška navodila (npr. Ni priporočljivo spreminjati delov uniforme, da bi jih lahko uporabljali izven službenega časa!?!). Besedila so večinoma zapisana še v tisti stari slovenščini, včasih pomešana s kakšno popačenko, privzeto iz južnih bratskih nam republik (npr. nišanjenje ipd.) V glavnem so bili ti bilteni kot današnji internetni portali ali strokovni forumi, le da so bili v hard-copy, saj so vsebovali od rubrike: Dobri in slabi primeri iz službe LM, Vprašanja in odgovori, Zanimivosti, Navodila kako izvajati terensko službo, Kako mora živeti komandir postaje LM.. itd.

Strokovni listi LM/1953

Prav tako so v teh listih člani LM bili seznanjeni z novostmi na področju prekrškovnega in kazenskega prava, izvajanja nalog-ogledov krajev kaznivih dejanj, življenja, usposabljanja in dela policistov itd.

Da pa ne dolgovezim, bom v tem prvem zapisu o “Strokovnih listih LM” zapisal en del/izvleček iz rubrike- Vprašanja in odgovori (vzporednice ali pa razlike z današnjimi aktualnimi dogodki, pa naj si predstavlja vsak zase ;-) ):

“Katere osebe je šteti za bandite?

V smislu navodil Ministrstva za notranje zadeve FLRJ, Glavne uprave LM o pošiljanju poročil je šteti za bandite (tolovaje) osebe, ki se skrivajo pred organi ljudske oblasti (so v ilegali) v skupinah ali posamič. Pred ljudsko oblastjo se skrivajo zaradi tega, ker so se ali združili z namenom, da delajo razna huda kazniva dejanja, ali so že storili taka dejanja in jih varnostni organi zasledujejo ali pa so bili poslani iz inozemstva z nalogo, da zbirajo vohunske podatke, ali kako drugače škodujejo naši državni ureditvi in njenim koristim. Skupine ali posamezniki , ki jih štejemo za bandite, so večinoma oboroženi, lahko pa so tudi brez orožja. Vedno pa delajo razna kazniva dejanja zoper javni red in mir, ljudstvo in državo, varnost državljanov in premoženja.” (Strokovni list LM, št. 1, leto 1953)

Vsaka podobnost z današnjimi tajkuni banditi je zgolj naključna.

Usposabljanje gojencev šole LM pri praktičnem učenju ob mitraljezu

Naslednjič: zanimivost iz terenskega dela članov LM, kljub resnični zgodbi, smeh zagotovljen!!

lp

  • Share/Bookmark

Kategorija: Aktualno, ljudska milica, nostalgija

Naprej Nazaj